Contributie


De contributie kan worden voldaan in één of in twee termijnen. Voor de halfjaarlijkse betalingen moet de eerste betaling vóór 15 oktober en de tweede termijn vóór 15 januari binnen zijn. Als u de contributie in één keer wilt voldoen, moet de betaling voor 15 oktober binnen zijn. Bij te laat betalen wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
Alleen na goedkeuring door het bestuur kan afgeweken worden van de bovenstaande betaaltermijnen. Neem hiervoor tijdig contact op met de penningmeester.

Rekeningnummer Bedum Blues:
Banknummer: NL 41 RABO 0153 5210 23

Senioren recreatief spelend
€ 120,- per jaar. De Beemden, Bedum
€ 130,- per jaar. Borghal, Winsum

Heren 1 competitie spelend
€ 300,- per jaar. Dit is inclusief wedstrijdkleding.

U20/22 competitie spelend
€ 300,- per jaar. Dit is inclusief wedstrijdkleding.

U20/22 recreatief spelend
€ 230,- per jaar.

U18 competitie spelend
€ 300,- per jaar. Dit is inclusief wedstrijdkleding.

U18 recreatief spelend
€ 230,- per jaar.

U16 competitie spelend
€ 285,- per jaar. Dit is inclusief wedstrijdkleding.

U16 recreatief spelend
€ 210,- per jaar.

U14 competitie spelend
€ 270,- per jaar. Dit is inclusief wedstrijdkleding.

U14 recreatief spelend
€ 205,- per jaar.

U12 competitie spelend
€ 225,- per jaar. Dit is inclusief wedstrijdkleding.

U12 recreatief spelend
€ 165,- per jaar.

Familie korting
Leden uit een gezamenlijk huishouden kunnen profiteren van familiekorting. De volgorde van de reductie is vanaf het oudste lid:
– Het 2e lid krijgt 20% korting op de verenigingscontributie.
– Het 3e lid krijgt 35% korting op de verenigingscontributie.
– Het 4e lid krijgt 50% korting op de verenigingscontributie.

Tegemoetkoming in contributielast bij zware blessures (of andere zwaarwegende redenen).
Bij zware blessures, waardoor een spelend lid meer dan 3 maanden verhinderd is uit te komen voor Bedum Blues, wordt de volgende vermindering op de contributie toegepast: 10 % per maand van dat deel van de contributie dat bestemd is voor de vereniging. Let op! Het NBB-deel blijft altijd verschuldigd.

Financiële ondersteuning
Indien u moeite heeft met het betalen van de contributie of aanverwante kosten dan kunt u onder andere ondersteuning aanvragen bij:

  • Stichting Leergeld. Zij richt zich met name op ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
  • Jeugdsportfonds Nederland creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
  • of uw gemeente

Voor een aanvraag of nadere informatie kunt U rechtstreeks contact opnemen met uw gemeente, de Stichting Leergeld of het Jeugdsportfonds. Indien u hierbij hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Afmelden
Overeenkomstig de afspraken gemaakt op de Algemene Ledenvergadering dienen leden zich voor 1 juni van ieder jaar af te melden. Dit moet zo vroeg omdat het Rayonbureau Noord van de verenigingen verwacht dat zij voor half juni de nieuwe leden voor het volgende seizoen al opgeven. Schrijft u zich niet voor 1 juni uit, bent u de contributie voor het hele volgende seizoen verschuldigd. Dit heeft te maken met de kosten die wij dan ook op onze beurt verschuldigd zijn aan o.a. de NBB (zowel landelijk als rayon) en de gemeente Bedum (trainings- en wedstrijdfaciliteiten).
Besluit een speler/speelster zich halverwege een jaar terug te trekken, dan gelden dezelfde betalingsregels als hierboven beschreven.

* typefouten voorbehouden. Aan bovenstaande overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.